Chráněné bydlení Šanov


Pobytová služba pro osoby s mentálním postižením


Vítejte na internetových stránkách Chráněného bydlení ŠanovChráněné bydlení Šanov je jednou ze služeb, kterou poskytuje Zámek Břežany p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany. Služba vznikla z podnětu samotných klientů, kteří o tento druh služby projevili zájem. Proto v roce 2008 začala realizace, kdy na základě dotací z Norských fondů a za přispění zřizovatele Jihomoravského kraje bylo možné začít s výstavbou. Klienti se do nově zřízených a vybavených bytů, které jsou součástí dvou domků barevně odlišených, na jejichž samotném vybavování se podíleli velkou měrou, nastěhovali v dubnu 2010.

Zařízení Chráněného bydlení je začleněno do okrajové části obce Šanov, kde v současné době probíhá rozsáhlá výstavba nových rodinných domů. Vhodná poloha obce zajišťuje dobré autobusové a vlakové spojení s okolními obcemi i většími přilehlými městy. Kapacita ubytování je 11 klientů, což v současné době splňujeme. Provoz zajišťují tři asistentky v dvousměnném provozu. Naší snahou je dosažení co nejmenšího stupně podpory našich klientů ve všech oblastech, aby svůj život prožili svobodně a o svém životě rozhodovali dle vlastní volby a ne naopak.

Chráněné bydlení Šanov - Slavnostní otevření a předání Chráněné bydlení     Chráněné bydlení Šanov - A to jsme my


PosláníPosláním Chráněného bydlení Šanov je poskytování přiměřené míry podpory osobám s mentálním postižením od 19 let věku, které potřebují individuální podporu v každodenním životě. Služba je poskytována s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti uživatelů.Usilujeme o co největší samostatnost uživatelů, snižování závislosti uživatelů na službě a podporujeme maximální možné využívání veřejných služeb a institucí.

Chráněné bydlení Šanov - Oslava narozenin     Chráněné bydlení Šanov - Oslava otevření a předání Chráněného bydlení


Cíl službyPodpora samostatnosti, nezávistlosti, individuálního rozvoje.
Začlenit se do běžného života v přirozeném prostředí.
Podpora uživatelů v uplatnění se na volném trhu práce.
Poskytnout uživateli podporu na jeho cestě k podporovanému bydlení.

Chráněné bydlení Šanov - Společné odpoledne na zahradě     Chráněné bydlení Šanov - Společné odpoledne na zahradě


Cílová skupinaSlužba je poskytována osobám s mentálním postižením, které potřebují individuální podporu v každodenním životě. Věková hranice pro přijetí je 19 let.

Službu neposkytujeme:
Osobám, které nespadají do cílové skupiny: osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení.
Osobám, které spadají do cílové skupiny, ale:
1. Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
2. Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
3. Chování osoby by z důvodu duševní poruchy nebo poruchy chování závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Chráněné bydlení Šanov - Pohled ze zahrady     Chráněné bydlení Šanov - Slavnostní hostina


Služby jsou poskytovány při dodržování těchto zásad• Zásada nezávislosti
Při poskytování služby uživateli stavíme na dovednostech a schopnostech uživatele, snažíme se o jeho osobní rozvoj a budujeme nezávislost na službě. Pracovníci vedou uživatele k využívání zdrojů vně služby (cestování hromadnou dopravou, nakupování v obchodech a využívání veřejných služeb). Cíleně pracujeme na přechodu uživatelů do samostatného bydlení.
• Zásada individuálního přístupu
Uživateli poskytujeme tolik podpory, kolik potřebuje (tzn. ne méně, ale ani více).
• Zásada práva a autonomie
Pracovníci služby respektují osobnost každého uživatele, podporují jej v naplňování jeho lidských práv a svobod.
• Zásada partnerství
Se zájemcem o službu a dále pak s uživatelem vyjednáváme o službě (individuální plánování služby). Pracovníci usilují o transparentní spolupráci s uživateli, která má směřovat k dosažení dohody. Uživatele považujeme za rovnocenného partnera pracovního týmu.
• Zásada respektování rozhodnutí uživatele
Pracovníci podporují uživatele v uplatňování vlastní vůle a respektují rozhodnutí uživatele. Společně diskutujeme a scházíme se na společných poradách. Každý může přijít s připomínkami, návrhy apod. Uživatel má možnost rozhodovat o svém životním stylu, být zodpovědný za svůj život a svá rozhodnutí a vyjadřovat své potřeby a přání, to vše v rámci mezí, které obecně platí pro celou společnost.

Chráněné bydlení Šanov - Moderní vybavení     Chráněné bydlení Šanov - Moderní vybavení


Poskytované službyUbytování v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích (klienti si své pokoje mohou dovybavit a odekorovat dle svých představ).
Stravování a pomoc při zajištění stravy.
Nácvik dovedností při zvládání péče o svou vlastní osobu (vaření, praní, žehlení, úklidy, poznávání hodnoty peněz).
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy divadel, koncertů, výlety, sportovní akce, ...).
Pomoc při uplatňování svých práv a při obstarávání osobních záležitostí (jednání na úřadech, spolupráce s APZ, ...).
Volnočasové aktivity, vzdělávání (ruční práce, sport, hudba, pěstitelství, chov drobných domácích zvířat, ...).
Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Chráněné bydlení Šanov - Tvůrčí činnosti     Chráněné bydlení Šanov - Naše výrobky

Naše akce (fotogalerie)    Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie Chráněné bydlení Šanov - Fotogalerie

Chráněné bydlení Šanov na Facebooku – Staň se naším fanouškem